Kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                    

 HORGYN s.r.o. 

 IČO 29199123

 DIČ CZ29199123

Čoupková Marie MUDr. 

 Vlachynská Jitka MUDr.

 Horova 28
 61600 Brno

 Tel.: 549242700

 E-mail: hor.gyn@volny.cz

         www.horgyn.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů
            Dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů     a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
    Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.,     o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna     v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.
    Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje     nesprávné.
    V případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost     u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.
    Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás     požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví     či přímého ohrožení života.


Kontakt

MUDr. Vlachynská Jitka MUDr. Čoupková Marie

Horova 28 Brno-Žabovřesky 61600

tel. č.: 549 242 700 www.horgyn.cz